خــــدا هم عــــاشق اســت

شروعی دوباره

" آغاز سال 1393 بر همه شما دوستان تبریک میگم "

سلام و درود بی پایان بر شما مخاطبین عزیز

من هادی هستم...

این وبلاگ که الان دارید میبینید از سال 83 با من هستش

اون موقع دانش آموز بودم.وارد دانشگاه شدم.سربازی رفتم و الان هم مشغول به کار...

کار من بازاریابی هستش.چه از نوع حضوری و فیزیکی و چه از نوع اینترنتی.

بعد از مدتها یاد این وبلاگ در حال خاک خوردنم افتادم.وبلاگی که روزهای تلخ و شیرینی با هم داشتیم.نمیدونم چرا دلم گرفت از اینکه این وبلاگ رها کرده بودم.اما میخوام احیا کنم این وبلاگم.اما با یک تفاوت بزرگ...

اون زمان که مینوشتم و فعال بودم،تنها من بودم و خدای من...

اما الان خدا هدیه ای داده بهم که همیشه در قلب و ذهن من جا داره...

آره ، من ازدواج کردم.همسرم بسیار همراه و همدل من که واقعا ازش مچکرم...

یعنی الان شدیم من و همسرم و خدای مهربان...

نمیخوام اینجا دیگه خاک بخوره و میخوام مطلب بزارم.برای خوندن مطالبم اجباری نمیکنم.اما مطالبی که میزارم بیشتر از بزرگان و اندیشمندان هستش.یعنی مطالبی که از بزرگی میخونم و به نظرم جالب و ارزشمند هستش اینجا میزارم تا شاید به درد کسی بخوره و بخونه.سیاست وبلاگ از این به بعد طبق روال قبلیش،متن و موزیک خواهد بود.موزیک هایی که از سال 83 تا الان گذاشته بودم حذف شدند و تعدادی مطالب هم متاسفانه حذف شدند.از این پس بیشتر سعی میکنم بیام.


برچسب‌ها: شروع دوباره وبلاگ خدا هم عاشق است
+ هـــادی |

گاهی

گاهی گمان نمی کنی، ولیکن... می شود!

گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود!


گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است

گاهی نگفته، قرعه به نام تو می شود


گاهی گدای گدايی و بخت يار نيست!

گاهی تمام شهر ، گدای تو می شود!                دکتر شريعتی

+ هـــادی |

آزادی

پشه ای در استکان آمد فرود

تا بنوشد آنچه واپس مانده بود

کودکی از شیطنت بازی کنان

بست با دستش دهان استکان

پشه دیگر طعمه اش را لب نزد

جست تا از دام کودک وارهد

خشک لب می گشت، حیران، راه جو

زیر و بالا، بسته هرسو، راه او

روزنی می جست در دیوار و در

تا به آزادی رسد بار دگر

هرچه بر جهد و تکاپو می فزود

راه بیرون رفتن از چاهش نبود

آنقدر کوبید بر دیوار سر

تا فروافتاد خونین بال و پر

جان گرامی بود و آن نعمت لذیذ

لیک آزادی گرامی تر، عزیز

 

فریدون مشیری  

+ هـــادی |

علی ای همای رحمت

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدارا

                    کـــه به مـــاســـوا فـــکـــندی همه سایه هـــمـــا را

دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین

                     به عـــلـــی شـــنـــاختم من به خــــــدا قسـم خدا را

به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند

                   چو عـــلـــی گـــرفته باشد ســـر چـــشـــمه بـــقـــا را

مگر ای سحاب رحمت تو بباری ارنه دوزخ

                 بـــه شـــرار قـــهـــر ســــــوزد همه جـــان ما سوا را

برو ای گدای مسکین در خانه علی زن

                 کـــه نـــگـــیـــن پـــادشـــاهـــی دهد از کـــرم گـــدا را

به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من

                  چـــو اســـیـــر تـــوســـت اکــنـون به اسیر کن مدارا

به جز از علی که آرد پسری ابوالعجائب

               کـــه عـــلـــم کـــنـــد به عـــالـــم شـــهـــدای کربـــلا را

چو به دوشت عهد بندد زمیان پاکبازان

                چـــو عــــلــــی که می توانــد که به سر برد وفـــا را

نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت

             متـــحـــیـــرم چـه نـــامـــم شـــه مـــلـــک لا فـــتـــی را

به دو چشم خون فشانم هله ای نسیم رحمت

            کـــه زکــــــوی او غـــبـــاری بـــه من آر تـــوتـــیـــا را

به امید آنکه شاید برسد به خاک پایش

            چـــه پـــیـــام هـــا ســـپـــردم هـــمــه سوز دل صبا را

چو تویی قضای گردان به دعای مستمندان

         کـــه زجــــــان مـــا بـــگـــردان ره آفــــــت قـــضــــــا را

چه زنم چو نای هر دم ز نوای شوق او دم

              که لســـان غـــیـــب خـــوش تر بنـــوازد ایـــن نوا را

همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی

                  بـــــه پــــــیــــــام آشنـــایـــی بـــنـــوازد آشنـــا را

زنوای مرغ یا حق بشنو که در دل شب

                  غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهریــارا

                 

                     استاد شهریار

+ هـــادی |
؟؟؟؟؟؟